Werkprogramma - Programmalijnen en publicaties

Programmalijnen

Als adviesraad werken we met programmalijnen: per programmalijn worden overkoepelende onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken samengevoegd. Dit zijn vaak nieuwe onderwerpen maar ook thema's die we uit eerdere publieke consultaties, gesprekken en onderzoeken hebben opgehaald. 

De programmalijnen en de diverse deelprojecten leveren uiteindelijk kennis- en adviesproducten op. Daarmee hopen we inzicht te geven in de diverse knelpunten en vraagstukken op het terrein van migratie. We geven waar mogelijk bij die producten ook steeds oplossingsrichtingen. De kennis over de verschillende deelgebieden van migratie wordt op deze manier bij elkaar gebracht en kan in samenhang worden bezien. Zo kan het maatschappelijk debat over migratie beter worden gevoed. 

Zie ook

1. Programmalijn Migratie en arbeidsmarkt

Oudere dame opent voor thuiszorgmedewerker van niet-westerse achtergrond
Beeld: ©Getty Images

Hoofdpublicaties Migratie en arbeidsmarkt

2. Programmalijn Migratie en lokaal bestuur

Jongeman van niet-westerse achtergrond voor een portiek
Beeld: ©ANP

Hoofdpublicaties Migratie en lokaal bestuur

3. Programmalijn Effectieve rechtsbescherming

Oekraïens kind daalt brandtrap af opvanggebouw waar Oekraïense vlag wappert
Beeld: ©ANP / Robin van Utrecht

Hoofdpublicaties Effectieve rechtsbescherming

Rapportpresentatie in Nieuwspoort met voorzitter en staatssecreataris
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Overige onderwerpen - Realisme rond richtgetallen en meer

Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

De adviesraad Migratie bracht eind december 2022 het adviesrapport 'Realisme rond richtgetallen' uit over de inzet van quota en streefcijfers binnen het migratiedomein. 

Hoofdpublicaties Overige onderwerpen

Blogseries, commentaren en videoverslagen

Zie onder.