Advies: Vervoerdersverplichtingen

Vervoerders moeten worden verplicht om gevallen, waarin niet of onjuist gedocumenteerde passagiers zich beroepen op asielmotieven, voor te leggen aan de IND. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Adviesvraag

Vervoerdersverplichtingen zijn verplichtingen die op grond van regelgeving aan vervoerders zijn opgedragen. Deze verplichtingen dragen feitelijk bij aan de immigratiecontrole die door de overheid wordt uitgeoefend aan de Schengenbuitengrenzen. In dit advies over vervoerdersverplichtingen wordt de volgende hoofdvraag beantwoord: Waarom, hoe en met welke gevolgen vond privatisering plaats in het migratiebeleid en welke lessen zijn daaruit te destilleren?

Advies

De ACVZ adviseert in het rapport ‘Vervoerdersverplichtingen’ om consultatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verplicht te maken voor vervoerders indien een geweigerde passagier zich op internationale beschermingsgronden beroept.

Samengesteld adviesrapport en Follow up

Zie voor het samengesteld adviesrapport en een reactie van de staatssecretaris de synthesepagina 'Grip houden op publieke belangen. Onderzoek naar privatisering in het migratiebeleid'.

In de media

Radio 1 uitzending:

Nieuwsberichten:

Vragen

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met onze adviseurs: