Mr. David de Jong

Mr. David de Jong
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Mr. David de Jong

Functie
Coördinerend specialistisch adviseur
E-mailadres
d.j.de.jong@adviesraadmigratie.nl

Werkveld

Programmalijn Effectieve rechtsbescherming