Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Adviesraad Migratie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaartermijn

Als u een publicatie wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. De adviesraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De adviesraad zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Vragen

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Migratie om te vragen welke gegevens de adviesraad van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens. Dit is conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).