Toegankelijkheid

Een toegankelijke website kan door iedereen worden gebruikt en wordt door zoekmachines en spraaksoftware goed 'gelezen'. Eisen aan een website: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Een overheidsorganisatie moet de noodzakelijke maatregelen nemen om aan deze eisen te voldoen.

Toegankelijk

De website van de Adviesraad Migratie gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur: Platform Rijksoverheid Online. Deze voldoet aan de functioneel-technische eisen voor toegankelijkheid.

De redacteuren van de website van de Adviesraad Migratie beschikken over de kennis en vaardigheden om te zorgen voor toegankelijke inhoud. Zij zorgen onder meer voor begrijpelijke en scanbare teksten, duidelijke linkteksten en bestandsnamen, een tekstalternatief voor beeld, en gebruik van een taalwissel voor de voorleessoftware bij woorden uit andere talen.

Toegankelijkheidsverklaring

Beperkt toegankelijk

Deze site is gestart in januari 2020. Op de website staan nog beperkt-toegankelijke documenten van vorige websites uit de periode 2001-2019. Vanaf 2020 voegen wij alleen nog toegankelijke documenten toe (pdf of open document-formaat).

Melden

Ziet u informatie die niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, meld het ons via Contact. Ook kunt u een alternatief opvragen van informatie die niet toegankelijk is of van informatie die is vrijgesteld van de toegankelijkheidseisen.