Home

De Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld bij wet en adviseert regering en parlement in brede zin over migratie. De advies- en kennisproducten gaan over wetgeving, beleid en strategie.  

Recente publicaties over wetgeving, beleid en strategie

Wetsadvies Besluit evidente staatloosheid

Beeld: ©Rijksoverheid

De in het besluit opgenomen situaties voor het aannemen van evidente staatloosheid staan volgens de adviesraad in logisch verband met de uitgangspunten die in de toelichting van het besluit staan.

Nieuws

Meer nieuws