Publicaties

English reports / summaries
Werkprogramma - Hoofdpublicaties per programmalijn

329 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Labour Migration: Solution for Economy and Demographics? Summary of the Exploratory Study

  The Dutch Advisory Council on Migration has carried out an exploratory study on the potential contribution of labour migration to ...

  Publicatie | 01-02-2024

 2. Verkenning: Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

  De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige ...

  Publicatie | 11-12-2023

 3. Plan van aanpak adviesproject 'Concretisering brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid'

  Het kabinet heeft eerder aangegeven de toegevoegde waarde van brede welvaart als integrerend denkkader en instrument voor beleid ...

  Publicatie | 30-11-2023

 4. 'Houvast bieden in het migratiedebat' - Aanbieding evaluatierapport 2018-2022 aan de raad

  Iedere vier jaar wordt het werk van de Adviesraad Migratie geëvalueerd. 5 oktober 2023 bood Rob Visser, voorzitter van de ...

  Evaluatie | 05-10-2023

 5. Advies voor de nota van wijziging bij de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Publicatie | 27-09-2023

 6. Pleidooi voor een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet

  26 september 2023 behandelde de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de ...

  Publicatie | 26-09-2023

 7. Naar een toekomstgericht migratiebeleid - Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen

  De Adviesraad Migratie heeft voor de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 de belangrijkste ...

  Publicatie | 23-08-2023

 8. Realism about Numerical Targets. Exploring immigration targets and quotas in Dutch policy

  The Advisory Council on Migration presents the English version of the advisory report on the use of numerical targets in ...

  Publicatie | 23-08-2023

 9. Plan van aanpak adviesproject vrijwillige inburgering

  In dit adviesproject onderzoeken we in hoeverre de sociale inbedding in lokale gemeenschappen van migranten die wettelijk niet ...

  Publicatie | 22-08-2023

 10. Advies over Besluit en Regeling ter uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Met de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen krijgen gemeenten een expliciete wettelijke taak om het ...

  Publicatie | 17-07-2023