Publicaties

305 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode
Periode

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op:
 1. EU-grenzen zijn ook onze grenzen

  Policy brief over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de ...

  Publicatie | 12-01-2022

 2. Wetsadvies over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

  Wetsadvies aan het kabinet over het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie ...

  Publicatie | 17-12-2021

 3. Hand-out advies 'Pieken en dalen'

  De opvang van asielzoekers in Nederland verkeert al maanden in een crisis. De overheid neemt nu crisismaatregelen, maar zou ...

  Publicatie | 15-12-2021

 4. Brief aan de 'Minister van Migratie en Samenleven'

  De adviesraad geeft de nieuwe staatssecretaris 'Migratie en Samenleven' alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen ...

  Brief | 09-12-2021

 5. Meten met meerdere maten. Het boetestelsel in de Wet inburgering

  Hoe kan de menselijke maat in het migratiebeleid centraler komen te staan?  Dit is het tweede commentaar in de reeks waarin de ...

  Publicatie | 29-11-2021

 6. Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

  Adviesvraag van het kabinet aan de Adviesraad Migratie (ACVZ): ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen ...

  Publicatie | 09-11-2021

 7. Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

  Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

  Advies | 05-11-2021

 8. Towards a well-being approach in labour migration policy

  The aim of labour migration policy should be to contribute to the well-being of the population.

  Publicatie | 01-11-2021

 9. Op afstand horen. Podcast

  In deze podcast een reflectie op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en in de ...

  Publicatie | 19-10-2021

 10. Nationale Migratiedialoog

  AANMELDEN voor #nationalemigratiedialoog : #Migratie in de #postcorona #economie. Adviesraad Migratie @ACVZ_advies 18 november ...

  Publicatie | 15-10-2021