'Houvast bieden in het migratiedebat' - Aanbieding evaluatierapport 2018-2022 aan de raad

Iedere vier jaar wordt het werk van de Adviesraad Migratie geëvalueerd. 5 oktober 2023 bood Rob Visser, voorzitter van de externe, onafhankelijke commissie, de evaluatie over de periode 2018-2022 aan de voorzitter van de adviesraad en staatssecretaris Van der Burg aan.

Aanbieding evaluatierapport
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Aanbieding door Rob Visser, voorzitter van de evaluatiecommissie

Reactie voorzitter Monique Kremer

Voorzitter M. Kremer: "Uit de evaluatie komt naar voren dat ons werk als 'beleidsmatig gedegen', 'goed doortimmerd' en 'nuttig' wordt ervaren. En dat we een 'duidelijk zichtbare impact' hebben, hoewel we een kleine adviesraad zijn op een heel groot en ingewikkeld vraagstuk. Ons doel is om met goed onderbouwde adviezen bij te dragen aan een nuchter maatschappelijk debat. Daarom vind ik de titel ‘Houvast bieden in het migratiedebat’ heel goed gekozen.
Deze evaluatie laat goed zien waar we in de toekomst verder aan kunnen en ook willen werken. Het geeft een zetje in de richting die we al aan het opgaan zijn. Zoals het verder zichtbaar maken van de beleidsmatige en maatschappelijke verbreding van het migratievraagstuk in ons werk. Door te blijven samenwerken met andere adviesorganen en kennisinstellingen en onze netwerken uit te bouwen en te onderhouden. Door te blijven informeren en adviseren over thema’s waar migratie is verknoopt met andere beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt- of buitenlandbeleid. De adviesraad wil op die manier bijdragen aan een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid."

De evaluatiecommissie bestaat uit: mr. dr. R. K. (Rob) Visser (voorzitter), mr. M.L. (Marilyn) Haimé, P. (Mpanzu) Bamenga en prof. dr. P.W.A, (Peter) Scholten.

De evaluatiecommissie is begeleid door Maarten Noordink en Yanise Zijlstra van KWINK Groep.