Publicaties

305 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode
Periode

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op:
 1. Blogserie Wist u dat ...? Feiten en cijfers over migratie

  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de adviesraad acht blogs gepresenteerd waarin feiten en cijfers over ...

  Publicatie | 19-03-2021

 2. Wetsadvies over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017

  De adviescommissie heeft  geen overwegende bezwaren tegen het laten vervallen van de horizonbepaling. Wel plaatst zij een ...

  Advies | 04-02-2021

 3. Migranten in de zorgsector

  Naar een weerbare en toekomstbestendige zorgsector. Hoe kan de zorgsector migranten die al in Nederland wonen (zoals asiel- en ...

  Publicatie | 27-01-2021

 4. Advies over ontwerpbesluit Naturalisatietoets 2021

  De ACVZ uit haar zorg over de consequenties van het ontwerpbesluit voor het sluitstuk van het integratieproces, de naturalisatie ...

  Publicatie | 14-01-2021

 5. Wetsadvies wijziging Vb regelen aanmeldfase en vervallen eerste gehoor

  afschaffen eerste gehoor, regelen aanmeldfase, flexibiliseren asielprocedure, rechtsbescherming, herziening Algemene ...

  Publicatie | 07-01-2021

 6. Advies: Voorbij de opstartfase

  In de adviesreeks  ‘De rol van private actoren in het migratiebeleid’ brengt de ACVZ dit beleidsadvies uit over de begeleiding ...

  Advies | 23-12-2020

 7. Wetsadvies over voorstel aanscherping openbare-ordebeleid

  De ACVZ concludeert dat de noodzaak van deze wetswijziging niet is onderbouwd. Het betreft  een disproportionele maatregel. De ...

  Advies | 15-12-2020

 8. Advies over herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

  De ACVZ adviseert  een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen te heroverwegen en gemaakte keuzes te motiveren.

  Advies | 10-12-2020

 9. Detriment of the doubt. Age assessment and age determination in EU member states of previous stay

  Attention is called to a specific aspect of age assessment, namely the role of the age registration of asylum seekers in another ...

  Rapport | 30-11-2020

 10. Signalering: Nadeel van de twijfel

  Leeftijdsbepaling AMV’s en leeftijdsregistratie als meerderjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

  Publicatie | 30-11-2020