Oekraïense vrouw zit aan tafel met vlaggetje thuisland
Beeld: ©ANP

Signalering: Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne

Oekraïense ontheemden in Nederland verkeren in ‘dubbele onzekerheid’ over hun bescherming en verblijfsstatus. Dat signaleert de Adviesraad Migratie.

Inhoud

De ontheemden verkeren in 'dubbele onzekerheid', want de duur van de tijdelijke bescherming is afhankelijk van de mogelijkheid tot veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne. En hun verblijfsstatus in Nederland na beëindiging van de tijdelijke bescherming is ook onzeker. Het is daarom van groot belang dat de regering op korte termijn een langetermijnvisie formuleert. 

Deze signalering gaat ook in op knelpunten op onder andere het gebied van arbeid, zorg en onderwijs bij de opvang van deze groep. 

Ook zou de crisisaanpak voor ontheemden geëvalueerd moeten worden, met name de toegang tot werk en de hybride structuur van opvang.

Aandachtspunten bij langetermijnvisie

Het is wenselijk dat in de langetermijnvisie op de volgende elementen wordt ingegaan:

• De IND zou voldoende afdoeningcapaciteit moeten hebben om de asielaanvragen van ontheemden tijdig te behandelen om hen zekerheid te kunnen geven over hun verblijfsstatus.

• Volwassenen zouden op passend niveau de opleiding moeten kunnen afmaken die zij in Oekraïne startten. Ook zouden nu al vrijwillige inburgeringscursussen moeten worden aangeboden.

• Ontheemden moeten bij het in aanmerking komen voor medische zorg niet afhankelijk zijn van registratie in de Basisregistratie personen. Gemeenten dienen bij ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning voldoende op de hoogte te zijn om op een goede manier uitvoering te geven aan de geldende regelgeving.

• Ontheemden die als zelfstandige willen werken zouden niet in hun mogelijkheden beperkt moeten worden door een tewerkstellingsvergunningsplicht. Dan is het voor hen eenvoudiger om kleine opdrachten aan te kunnen nemen.
• Nederland dient bij zijn bouwopgave rekening te houden met de Oekraïners die in Nederland zullen blijven.

Overhandiging  signalering 'Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne' aan staatssecretaris
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Aanbieding aan staatssecretaris Van der Burg

Follow up in de media

NOS / Nieuwsuur

NU.nl

RTL Nieuws

Rijksoverheid / Parlement

Vragen

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met senior adviseur David de Jong.