Quickscan buitenschuldbeleid

In juli 2013 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies 'Waar een wil is maar geen weg' over de toepassing van het buitenschuldbeleid gepubliceerd.

Ook na de beleidsaanpassingen, die mede naar aanleiding van dat advies uit 2013 zijn doorgevoerd, bleven gemeenten en maatschappelijke organisaties bij de adviescommissie aandacht vragen voor de (in hun ogen) te strikte toepassing van het buitenschuldbeleid. Vanwege die aanhoudende signalen en om inzicht te verschaffen in de huidige werking van het buitenschuldbeleid heeft de ACVZ een quickscan uitgevoerd.