In gesprek met gemeenten over migratie en lokaal bestuur

We zijn gestart met het programma Migratie en lokaal bestuur. Om af te trappen vroegen we in maart 2021 wethouders van een aantal grote en kleine gemeenten, in verschillende provincies, wat zij als belangrijkste lokale thema’s zien op het gebied van migratie. De volgende onderwerpen werden genoemd:

  • Inburgering: kiezen voor kwaliteit
  • Huisvesting moet veel flexibeler worden
  • Beter beeld van arbeidsmigranten nodig
  • Ongedocumenteerden: blijven zoeken naar duurzame oplossingen
  • Aandacht voor wisselwerking tussen recht en praktijk

Lees het verslag voor een volledig overzicht.

Vragen, suggesties?

Vindt u dat de adviesraad binnen dit programma aandacht moet besteden aan een bepaald onderwerp? Of heeft u vragen over de opzet en aanpak van dit programma? Laat het ons weten en neem contact op met de programmacoördinator Sander Vergeer, a.c.vergeer@acvz.minjenv.nl, tel. 06- 46840912.