Notitie: 'Oproep tot een duurzaam migratiebeleid'

Welke keuzes moeten er volgend jaar gemaakt worden in het migratiebeleid? De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken roept met de notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ het kabinet op werk te maken van een duurzaam migratiebeleid.

De ACVZ identificeert een aantal onderwerpen die een prominente rol spelen in de discussie over de toekomstige invulling van het migratiebeleid:

  • Arbeidsmigratie
  • Asielmigratie
  • Staatloosheid
  • Terugkeer
  • Inburgering en integratie

De notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ is gebaseerd op eerdere adviezen van de ACVZ.  

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur: Sander Vergeer