Advies: Wetsadvies Besluit inburgering

In dit door de minister van SZW aan de ACVZ gevraagde advies over het Besluit Inburgering, herhaalt de adviescommissie haar eerder geuite zorgen (advies wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject, 9 juni 2016) over de begrijpelijkheid van de formalisering van de regeling voor de nieuwkomer, de complexiteit van de uitvoering ervan en de extra bestuurlijke lasten die deze met zich mee zal brengen.

De ACVZ geeft aan dat bij aanvaarding van het wetsvoorstel de voorgestelde wijziging van het Besluit inburgering een adequate uitwerking is als rekening wordt gehouden met een aantal wetstechnische kanttekeningen die zij doet.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur Huub Verbaten.