Publicaties

English reports / summaries
Werkprogramma - Hoofdpublicaties per programmalijn

329 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. De bijdrage aan de langdurige zorg door arbeidsmigranten van buiten de EU

  In hoeverre vormen arbeidsmigranten van buiten de EU een oplossing voor de vacatures die gaan ontstaan in de langdurige zorg? Met ...

  Publicatie | 07-02-2022

 2. Webinar ' Ingeburgerd, ingebed? '

  De adviesraad organiseerde 10 februari 2022 een online debat met experts, inburgeraars en wethouders over inburgering.

  Publicatie | 27-01-2022

 3. EU-grenzen zijn ook onze grenzen

  Policy brief over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de ...

  Publicatie | 12-01-2022

 4. Wetsadvies over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

  Wetsadvies aan het kabinet over het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie ...

  Publicatie | 17-12-2021

 5. Hand-out advies 'Pieken en dalen'

  De opvang van asielzoekers in Nederland verkeert al maanden in een crisis. De overheid neemt nu crisismaatregelen, maar zou ...

  Publicatie | 15-12-2021

 6. Brief aan de 'Minister van Migratie en Samenleven'

  De adviesraad geeft de nieuwe staatssecretaris 'Migratie en Samenleven' alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen ...

  Brief | 09-12-2021

 7. Meten met meerdere maten. Het boetestelsel in de Wet inburgering

  Hoe kan de menselijke maat in het migratiebeleid centraler komen te staan?  Dit is het tweede commentaar in de reeks waarin de ...

  Publicatie | 29-11-2021

 8. Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

  Adviesvraag van het kabinet aan de Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ): ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige ...

  Publicatie | 09-11-2021

 9. Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

  Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

  Advies | 05-11-2021

 10. Towards a well-being approach in labour migration policy

  The aim of labour migration policy should be to contribute to the well-being of the population.

  Publicatie | 01-11-2021