Position paper 'Kinderen zonder verblijfsvergunning in Nederland' - Rondetafelgesprek TK

De adviesraad richt zich in deze notitie op de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in het vreemdelingenbeleid. De adviesraad pleit voor maatwerk in individuele zaken en voor een verdere verankering van (internationale) kinderrechten in het vreemdelingenbeleid.

Mark Klaassen, lid van de adviesraad, zal namens de Adviesraad Migratie de paper nader toelichten tijdens een rondetafelgesprek op 12 april 2023 van de Tweede Kamer (kijk ook live mee). 

De Adviesraad Migratie brengt in dit paper graag de volgende drie punten onder uw aandacht: 1) Afschaffing regeling langdurig verblijvende kinderen en de discretionaire bevoegdheid; 2) De menselijke maat in het vreemdelingenbeleid; 3) Verankering belang van het kind in de Vreemdelingenwet en ratificering van het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Follow up in de Media

Contact

Heeft u vragen over dit adviesrapport? Neem dan contact op met senior adviseur David de Jong.