Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Feiten en cijfers over migratie

Volg ook onze nieuwste serie kennisartikelen

Kijk hieronder voor een chronologisch overzicht van eerdere blogseries en commentaren.

Blogserie Wist u dat...? Feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (2022)

Gemeenten hebben veel lokale opgaven, niet alleen voor hun Nederlandse burgers, ook voor migranten. Denk aan het opvangen van asielzoekers, het huisvesten van asielzoekers die een asielvergunning hebben gekregen (statushouders) en het huisvesten van arbeidsmigranten. Maar ook zorgen de gemeenten - sinds begin 2022 – weer voor het laten inburgeren van migranten. Lokale migratieonderwerpen waar gemeenten voor aan de lat staan. 

- Wist u dat...? Feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (deel 1)

- Wist u dat...? Feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (deel 2)

- Wist u dat...? Feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (deel 3)

Menselijke maat in het migratiebeleid - serie commentaren digitalisering en rechtsbescherming (2021)

Serie commentaren die gaan over de vraag of er voldoende aandacht is voor de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering van het migratiebeleid.

Menselijke maat in het migratiebeleid - serie commentaren digitalisering en rechtsbescherming

Serie Wist u dat ...? Feiten en cijfers over migratie (2021)

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de adviesraad acht blogs gepresenteerd waarin feiten en cijfers over migratie op een rij zijn gezet. Hieronder het overzicht.

Wist u dat ...? Feiten en cijfers over migratie

Serie: Migratie in tijden van corona (2020)

Migratie is van alle tijden dus ook in tijden van corona. De Adviesraad Mgiratie onder deze noemer een blogserie gepubliceerd die wat dieper ingaat op de belangrijkste migratie-onderwerpen van deze tijd.

Serie: Migratie in tijden van corona