Publicaties

English reports / summaries
Werkprogramma - Hoofdpublicaties per programmalijn

332 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Advies: Voorbij de opstartfase

  In de adviesreeks  ‘De rol van private actoren in het migratiebeleid’ brengt de ACVZ dit beleidsadvies uit over de begeleiding ...

  Advies | 23-12-2020

 2. Wetsadvies over voorstel aanscherping openbare-ordebeleid

  De ACVZ concludeert dat de noodzaak van deze wetswijziging niet is onderbouwd. Het betreft  een disproportionele maatregel. De ...

  Advies | 15-12-2020

 3. Advies over herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

  De ACVZ adviseert  een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen te heroverwegen en gemaakte keuzes te motiveren.

  Advies | 10-12-2020

 4. Detriment of the doubt. Age assessment and age determination in EU member states of previous stay

  Attention is called to a specific aspect of age assessment, namely the role of the age registration of asylum seekers in another ...

  Rapport | 30-11-2020

 5. Signalering: Nadeel van de twijfel

  Leeftijdsbepaling AMV’s en leeftijdsregistratie als meerderjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

  Publicatie | 30-11-2020

 6. Blogserie: Migratie in tijden van corona

  Migratie is van alle tijden dus ook in tijden van corona. De ACVZ heeft dit jaar onder deze noemer een blogserie gepubliceerd die ...

  Publicatie | 20-11-2020

 7. Wetsadvies over het voorstel tot uitsluiting van de erkenning van kindhuwelijken

  Met dit advies voldoet de ACVZ aan het verzoek van de minister voor Rechtsbescherming om hem te adviseren over het ...

  Advies | 11-11-2020

 8. Policy brief over EU-Pact Migratie en Asiel: Na woorden nu daden

  Het door de Europese Commissie voorgestelde EU-Pact Migratie en Asiel valt of staat met de uitvoering ervan. Dat concludeert de ...

  Brief | 09-11-2020

 9. Advies over ontwerpbesluit en -regeling inburgering

  Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling geven uitvoering aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. De ACVZ beveelt ...

  Advies | 22-10-2020

 10. Advies wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Dit advies gaat over het voorstel tot wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de ...

  Advies | 13-10-2020