Jaarverslag 2020

Corona is ook een mobiliteitscrisis. Afgelopen jaar heeft de adviesraad daarom de schijnwerpers gezet op thema’s die nadrukkelijke aandacht vroegen. De afschaffing van dwangsommen bij te lang durende asielprocedures of de moeilijke situatie waarin arbeidsmigranten verkeren bijvoorbeeld. De ACVZ hoopt dat met de actuele regeringswens om een nieuwe bestuurscultuur te hanteren ook het migratiebeleid en de uitwerking daarvan voor migranten en samenleving verbetert.