Projectplan ‘Een (t)huis voor statushouders’

In dit project wordt onderzocht welke obstakels de rijksoverheid, regionaal en lokaal bestuur bij de huisvesting van statushouders ervaren. Ook wordt hierbij gekeken naar de factoren die de integratie van statushouders belemmeren.

Projectplan: Een (t)huis voor statushouders

In de programmalijn Migratie en lokaal bestuur staat het project 'Een (t)huis voor statushouders' in de planning.

Ondanks voortdurende inspanningen van het rijk, provincies en gemeenten lukt het al langere tijd niet goed om statushouders te huisvesten op een manier die hen in staat stelt snel en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. In dit project onderzoeken we wat de belangrijkste obstakels zijn die de rijksoverheid, regionaal en lokaal bestuur bij de huisvesting van statushouders ervaren en die de integratie van statushouders belemmeren. Ook onderzoeken we wat in de huidige aanpak wel bijdraagt aan integratie en bekijken we in hoeverre uit de obstakels en succesfactoren ‘basisprincipes’ kunnen worden afgeleid voor succesvolle huisvesting en integratie van statushouders.

Suggesties of vragen?

Heeft u vragen over dit projectplan, over de programmalijn Migratie en lokaal bestuur of over aanverwante zaken? Neem dan contact op met de programmacoördinator Sander Vergeer