Notitie t.b.v. rondetafelgesprek Tweede Kamer over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer organiseert 24 juni 2021 een openbare rondetafelgesprek over Maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht. Monique Kremer, voorzitter ACVZ neemt op uitnodiging van het parlement deel aan dit gesprek en licht de standpunten van de adviesraad toe. Lees de gespreksnotitie.