Artikel ‘Het hobbelige pad van asielzoeker naar zorgverlener’

Gebaseerd op de verkenning 'Van asielzoeker naar zorgverlenerdie de ACVZ op 11 mei 2021 publiceerde, schreven Sonja Avontuur en  Christine Otten het artikel 'Het hobbelige pad van asielzoeker naar zorgverlener' voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Van asielzoeker naar zorgverlener

De zorg in Nederland komt vele handen tekort. Een probleem dat voor een deel verlicht kan worden als asielmigranten een faire kans krijgen om in te springen. Overheden en zorgorganisaties moeten dan wel de hindernissen op een hobbelig pad wegnemen.

Drie grote hindernissen bestaan er volgens de adviesraad voor asielmigranten die in de zorg willen werken. Zij zien zich ten eerste geconfronteerd met een wet- en regelgeving die de toegang tot werk belemmert; Ten tweede is er een trage, ingewikkelde en kostbare procedure voor de erkenning van buitenlandse diploma’s en verworven competenties; En ten derde is er de heersende cultuur op de werkvloer.