Overzicht mogelijke thema's Effectieve rechtsbescherming en de EU

Eerste inventarisatie van onderwerpen t.b.v. de invulling van het programmathema Effectieve rechtsbescherming en de EU

In maart en april 2021 voerde de adviesraad verkennende gesprekken met enkele organisaties en experts op het gebied van EU asiel- en migratiebeleid.  Verder heeft de adviesraad zich georiënteerd over actuele kwesties in het EU beleid via webinars, netwerkcontacten en literatuuronderzoek etc. Deze eerste inventarisatie heeft een aantal  thema's en vraagstukken opgeleverd die spelen rondom effectieve rechtsbescherming in de EU-context. De ACVZ bepaalt vervolgens welke onderwerpen mogelijk in de vorm van een adviesproduct worden uitgewerkt.

De eerste inventarisatie levert de volgende onderwerpen op:

  • Grensprocedures: risico’s voor effectiviteit van rechtsbescherming

  • Externaliseren blijft prioriteit voor veel lidstaten

  • Informalisering van migratieafspraken

  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schendingen van mensenrechtenverplichtingen

  • Beroep op Europese waardengemeenschap 

Vragen, suggesties?

Vindt u dat de adviesraad binnen dit programma aandacht moet besteden aan een bepaald onderwerp? Of heeft u vragen over de opzet en aanpak van dit programma? Laat het ons weten en neem contact op met de programmacoördinator David de Jong