Publicaties

English reports / summaries
Werkprogramma - Hoofdpublicaties per programmalijn

332 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

  Adviesvraag van het kabinet aan de Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ): ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige ...

  Publicatie | 09-11-2021

 2. Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

  Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

  Advies | 05-11-2021

 3. Towards a well-being approach in labour migration policy

  The aim of labour migration policy should be to contribute to the well-being of the population.

  Publicatie | 01-11-2021

 4. Op afstand horen. Podcast

  In deze podcast een reflectie op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en in de ...

  Publicatie | 19-10-2021

 5. Nationale Migratiedialoog

  AANMELDEN voor #nationalemigratiedialoog : #Migratie in de #postcorona #economie. Adviesraad Migratie @ACVZ_advies 18 november ...

  Publicatie | 15-10-2021

 6. Op afstand horen. Rechtsbescherming asielzoekers onder druk

  Hoe kan de menselijke maat in het migratiebeleid centraler komen te staan?  Dit is het eerste commentaar in een serie waarin de ...

  Publicatie | 08-10-2021

 7. Menselijke maat in het migratiebeleid - serie commentaren digitalisering en rechtsbescherming

  Serie commentaren die gaan over de vraag of er voldoende aandacht is voor de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering ...

  Publicatie | 08-10-2021

 8. Lessen uit de coronacrisis voor migratiebeleid

  De coronacrisis heeft grote invloed (gehad) op migranten en het migratiebeleid. De Adviesraad Migratie benoemt een aantal lessen ...

  Publicatie | 30-09-2021

 9. Themabijeenkomsten over inburgering en participatie

  De adviesraad organiseert bijeenkomsten over lokale uitdagingen op het gebied van inburgering en integratie en volgt daarmee o.a. ...

  Publicatie | 28-07-2021

 10. Projectplan ‘Een (t)huis voor statushouders’

  In dit project wordt onderzocht welke obstakels de rijksoverheid, regionaal en lokaal bestuur bij de huisvesting van ...

  Publicatie | 23-07-2021