Brief aan de 'Minister van Migratie en Samenleven'

De adviesraad geeft de nieuwe staatssecretaris 'Migratie en Samenleven' alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.

De uitdagingen waar onze migratiesamenleving voor staat, vragen niet om een afwachtende houding maar om oplossingen die in samenhang worden bedacht én uitgevoerd. Daarmee wordt grip op migratie verkregen. Op de vraag hoeveel en welke vorm van migratie Nederland nodig heeft en wenst kan de 'minister' van Migratie en Samenleven antwoord geven door een op feiten en belangen gestoelde langetermijnvisie te ontwikkelen. Drie opdrachten geeft de ACVZ als adviesraad alvast mee aan de nieuwe bewindspersoon: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.

Videopresentatie over het voorstel van een 'minister van migratie en samenleven'

Op 1 juni 2021 sprak ACVZ voorzitter Monique Kremer tijdens de UGlobe bijeenkomst in Tivoli Vredenburg over het voorstel van de adviesraad om in het nieuwe kabinet een 'minister van migratie en samenleven' op te nemen.  Klik hier voor de video van de presentatie. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u terecht bij Monique Kremer en of  Wolf Mannens