Input adviesraad migratie t.b.v. VKC 22-3-22 (wijzigingen Vw2000)

22 maart 2022 spreekt de Tweede Kamer in een technische briefing over twee wetsvoorstellen: 

1) aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van vijf naar drie jaar (35691) en

2) herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen (afschaffing dwangsommen) (35749).

De adviesraad brengt zijn eerdere advisering waarin het zich kritisch heeft uitgelaten over beide wetsvoorstellen nogmaals onder de aandacht. Lees de wetsadviezen over de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning  en over de afschaffing dwangsommen.