Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - November 2023

Welkom! Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Bekijk de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Presentatie verkenning: 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige demografische uitdagingen te verlichten. 
Daarbij is de optie van meer arbeidsmigratie afgezet tegen andere opties om de beroepsbevolking te vergroten zoals verdere verhoging van de AOW-leeftijd en een hogere arbeidsparticipatie. Paul de Beer geeft een toelichting op de verkenning.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor bijeenkomst. 
Datum: maandag 11 december 2023 vanaf 15:30 (inloop: 15:00)

Presentatie verkenning: 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

Uitnodiging presentatie over Arbeidsmigratie 11 dec 2023
Beeld: ©Adviesraad Migratie

'Houvast bieden in het migratiedebat' - Aanbieding evaluatierapport 2018-2022 aan de raad

5 oktober 2023 bood Rob Visser, voorzitter van de externe, onafhankelijke commissie, de evaluatie over de periode 2018-2022 aan de voorzitter van de adviesraad en staatssecretaris Van der Burg aan.

Lees de evaluatie en de reactie van voorzitter Monique Kremer. 

'Houvast bieden in het migratiedebat' - Aanbieding evaluatierapport 2018-2022 aan de raad

Aanbieding evaluatierapport
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Pleidooi voor een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet

26 september 2023 behandelde de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de 'Spreidingswet').
In een gezamenlijke brief herhaalden de Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur hun pleidooi om te komen tot een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet.

Pleidooi voor een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet

Tweedekamerzetels

Werkbezoek Berlijn - Het migratiebeleid van onze oosterburen

Ons recente werkbezoek aan Berlijn was gericht op het arbeidsmigratie- en integratiebeleid in Duitsland. We spraken met verschillende overheidsinstanties, politici en sociale partners. En een gesprek met onze Duitse tegenhanger de Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) stond op het programma. De belangrijkste indrukken hebben we kort op een rij gezet.

Werkbezoek Berlijn - Het migratiebeleid van onze oosterburen

Sachverständigenrat fur Integration und Migration (SVR Migration)
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Advies voor de nota van wijziging bij de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

In het advies doet de raad slechts één specifieke aanbeveling over de inhoud van de nota van wijziging. Die gaat over de bevoegdheid die in de wet wordt opgenomen om in uitzonderlijke omstandigheden voor ten hoogste drie maanden af te wijken van onder meer het aantal uren dat de vreemdeling vrij mag bewegen in de inrichting (art. 22, lid 2). Deze bevoegdheid is volgens de raad onvoldoende ingekaderd. 

De adviesraad maakt in de aanbiedingsbrief een meer algemeen punt wat betreft de vorm van de informatie die de overheid bij deze internetconsultatie heeft verstrekt. 

Advies voor de nota van wijziging bij de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Sportkooi bij vreemdelingenbewaring
Beeld: ©Rijksoverheid

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.