Presentatie verkenning: 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige demografische uitdagingen te verlichten.
Daarbij is de optie van meer arbeidsmigratie afgezet tegen andere opties om de beroepsbevolking te vergroten zoals verdere verhoging van de AOW-leeftijd en een hogere arbeidsparticipatie.

Uitnodiging presentatie over Arbeidsmigratie 11 dec 2023
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Vragen die spelen zijn: Hoe houdbaar is de Nederlandse verzorgingsstaat gelet op de toenemende vergrijzing? Hoe gaan we om met de structurele personeelstekorten in Nederland? Hou houden we de Nederlandse welvaart op peil? En welke bijdrage kan arbeidsmigratie leveren bij het oplossen van deze vraagstukken?

Paul de Beer geeft een toelichting op de verkenning. Vervolgens reflecteren Pieter Hasekamp (directeur CPB), Marieke Blom (hoofdeconoom ING Research) en Anne Megens (directeur Beleid & Advies bij werkgeversvereniging AWVN) op de uitkomsten van de verkenning.
Er is ruimte voor discussie met het publiek. Monique Kremer zal deze bijeenkomst leiden.

U bent van harte welkom voor deze bijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelding kan door vóór 7 december een reactie te sturen naar: secretariaat@adviesraadmigratie.nl

Datum: maandag 11 december 2023 van 15:00 (inloop) – 17.00 uur met borrel
Locatie: Adviesraad Migratie (Bovenste verdieping - Koningskade 4, Den Haag)