'Houvast bieden in het migratiedebat' - Aanbieding evaluatierapport 2018-2022 aan de raad

Iedere vier jaar wordt het werk van de Adviesraad Migratie geëvalueerd. 5 oktober bood Rob Visser, voorzitter van de externe, onafhankelijke commissie, de evaluatie over de periode 2018-2022 aan de voorzitter van de adviesraad en staatssecretaris Van der Burg aan.

Evaluatierapport en reactie voorzitter Adviesraad Migratie