Pleidooi voor een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet

26 september 2023 behandelt de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de 'Spreidingswet').

In een gezamenlijke brief herhalen de Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur hun pleidooi om te komen tot een werkbare en goed uitvoerbare Spreidingswet.

Ga naar de publicatiepagina