Tweedekamer-zetels
Beeld: ©Rijksoverheid

Naar een toekomstgericht migratiebeleid - Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen

De Adviesraad Migratie heeft voor de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 de belangrijkste aanbevelingen van recente adviezen op een rij gezet.

Een toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid

Nederland moet een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid realiseren. Dat zorgt voor meer grip op migratie. ‘Toekomstgericht’ houdt in dat Nederland op een proactieve, realistische en op feiten gebaseerde wijze werkt aan de uitdagingen die migratie met zich brengt, voor morgen en overmorgen. Het is van belang dat die oplossingen ‘in samenhang’ worden bedacht en uitgevoerd: migratiebeleid staat niet los van arbeidsmarktbeleid, integratiebeleid, woonbeleid of buitenlandbeleid. Bovendien is samenhang nodig op verschillende schaalniveaus: lokaal, nationaal, Europees en internationaal. Met ‘maatschappelijke inbedding’ bedoelt de adviesraad een beleid dat in lijn is met de wensen en voorkeuren van mensen in de ontvangende samenleving en dat bovendien gericht is op wederkerige relaties tussen burgers en maatschappelijke organisaties enerzijds en nieuwkomers anderzijds.