Wetsadvies over TK Initiatief wetsvoorstel verankeren belang van het kind in Vreemdelingenwet

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken brengt op verzoek van de Tweede Kamer advies uit over het verankeren van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet 2000. De Tweede Kamer heeft voor deze wijziging van de Vreemdelingenwet een Initiatief wetsvoorstel opgesteld.

Advies in het kort

De ACVZ waardeert de intentie van de indieners van het wetsvoorstel om in de Vreemdelingenwet een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, eerste lid van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). De ACVZ adviseert om de tekst van deze bepaling integraal op te nemen in de Vreemdelingenwet, zonder er een separate verblijfsgrond aan te koppelen. Een aanvullende optie die de adviescommissie aanbeveelt is het ratificeren van het Facultatief Protocol bij het IVRK.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit wetsadvies? Neem dan contact op met Huub Verbaten of David de Jong