Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - mei 2024

Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Bekijk de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Position paper: 'Bevordering internationale samenwerking op basis van bredere migratiepartnerschappen'

De raad pleit in deze position paper voor bredere partnerschappen met landen waar migranten vandaan komen. Die zijn effectiever dan 'smalle' afspraken die enkel betrekking hebben op terugkeer en het voorkomen van irreguliere migratie. De raad pleit voor een coherent en geïntegreerd migratiebeleid waarbij naast afspraken over terugkeer en voorkoming van irreguliere migratie ruimte is voor het bevorderen van legale migratiekanalen.

Raadslid Mark Klaassen lichtte de paper nader toe tijdens een rondetafelgesprek over migratiedeals op 24 april 2024 van de Tweede Kamer (Commissie JenV). 

Position paper 'Bevordering internationale samenwerking op basis van bredere migratiepartnerschappen' - TK Rondetafelgesprek

Man loopt door het vernieuwde centrale treinstation van Delft
Beeld: ©Rijksoverheid / Tineke Dijkstra

Position paper: 'Arbeidsmigratiebeleid op basis van brede welvaart is nodig'

De raad pleit in deze position paper voor een herziening van het arbeidsmigratiebeleid door brede welvaart centraal te stellen in beleidsvorming en werkt uit hoe dat er zou kunnen uitzien. De raad pleit daarnaast voor het oprichten van een orgaan dat de Nederlandse regering kan adviseren over het gebruik van brede welvaart als uitgangspunt voor het arbeidsmigratiebeleid.

Voorzitter Monique Kremer lichtte de paper nader toe tijdens een rondetafelgesprek over de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 op 18 april 2024 van de Tweede Kamer (Commissie SZW). 

Position paper 'Arbeidsmigratiebeleid op basis van brede welvaart is nodig' - TK Rondetafelgesprek

Diverse kinderen spelen in een stadspark
Beeld: ©Rijksoverheid / Tineke Dijkstra

Blogserie: De Europese context van het Nederlandse migratiebeleid

Begin juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In aanloop naar deze verkiezingen brengt de Adviesraad Migratie een aantal blogs uit waarin informatie wordt gegeven over de Europese context van het Nederlandse migratiebeleid en de migratieonderwerpen die momenteel spelen in de EU. Reeds gepubliceerd zijn: 

Leidt het nieuwe EU-solidariteitsmechanisme tot een eerlijkere verdeling van asielverzoeken?
Wordt de Europese asielgrensprocedure de nieuwe norm?

Eind mei wordt de volgende blog verwacht in het volgende overzicht:

Blogserie: De Europese context van het Nederlandse migratiebeleid

EU-vlag met schaduwen van groep mensen
Beeld: ©iStock

Jaarverslag 2023

De Adviesraad Migratie heeft in 2023 weer een groot aantal kennis- en adviesproducten uitgebracht. Dit jaarverslag biedt een overzicht van deze publicaties en licht er enkele uit, zoals de verkenning 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?, de signalering 'De prijs van tijdelijkheid', de Nationale Migratiedialoog, het evaluatierapport 'Houvast bieden in het migratiedebat' en het werkbezoek aan Berlijn. 

Jaarverslag 2023

Voorzitter Kremer wordt geïnterviewd door de NOS
Beeld: ©Rijksoverheid / Adviesraad Migratie

Vertaling samenvatting adviesrapport 'Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving'

Currently, it is easy for employers to take advantage of EU posting. The EU legal framework on posting of workers does set out the rules for EU postings, but because the rules apply from the country of employment and rules apply from the country from which they are sent, the conditions created by employers are sometimes very untransparent. Download: Advisory Report: Third-class Citizens by posting practices (summary)

Advisory Report: Third-class Citizens by posting practices (summary)

Bouwvakker temidden van een stalen constructie en rood-witte rand welke associeert met een gevangenis
Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Acket

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.