Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Uitnodiging Nationale Migratiedialoog 2023 - Thema: De toekomst van Oekraïense ontheemden in Nederland

Neem 5 juli deel aan de Nationale Migratiedialoog 2023 en praat mee over de lokale opgaven voor Oekraïense ontheemden in Nederland en het bredere nationale en Europese perspectief hiervan.
Welke problemen signaleren gemeenten? Hoe kunnen zij zelf bijdragen aan de toekomst van Oekraïense ontheemden? Wat zou de rijksoverheid daaraan kunnen doen? Of de Europese Commissie?

Update: Lees de Signalering: De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland

Opbouw Nationale Migratiedialoog 2023

De Adviesraad Migratie presenteert zijn vervolgsignalering over de noodzaak van een langetermijnvisie voor Oekraïense ontheemden (zie ook: eerdere signalering). Staatssecretaris Van der Burg is gevraagd die in ontvangst te nemen.
Daarna volgt een gesprek met onder anderen Lodewijk Asscher (speciaal adviseur voor Oekraïne van de Europese Commissie), Harm Benthem (Opgavedirecteur Nieuwkomers (Oekraïne en asiel) van de Gemeente Den Haag) en vertegenwoordigers uit de Oekraïense gemeenschap, zoals Oksana Savchuk (Oekraïens Huis, Rotterdam).

Zie hieronder voor de uitgebreide workshopomschrijvingen. 

Uw dagvoorzitter is Ali Al-Jaberi.

Update: De aanmelding is inmiddels gesloten. De bijeenkomst is volgeboekt. Update: Lees de Signalering: De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland
Locatie: Humanity Hub, Den Haag (nabij CS – route).
Let op: de bijeenkomst kan alleen fysiek worden bijgewoond en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Oekraïense jonge vrouw buigt zich over leerwerk
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht

Dagprogramma Migratiedialoog

13.30 Inloop

14.00 - Opening

14.10 - Presentatie adviesproduct door Monique Kremer, voorzitter AM

14.20 - Aanbieding adviesproduct aan staatsecretaris Van der Burg (o.v.)

14.30 Dialoog met:

  • Lodewijk Asscher: speciaal adviseur Oekraïne voor de Europese Commissie
  • Harm Benthem (opgavedirecteur nieuwkomers (Oekraïne en asiel) - Gemeente Den Haag)
  • Oksana Savchuk (coördinator Oekraïens Huis)

15:30 Pauze

15.55 Workshops

17:00 Plenaire afsluiting met recap en artistieke voorstelling

17.30 Borrel
18:00 Einde

Uitgebreide workshopomschrijving

Update: Lees nu impressies terug van de workshops

Workshop: Particuliere opvang Oekraïners

Gespreksleider: Katja Rusinovic (raadslid Adviesraad Migratie)
Met: Petra Verheij (Gemeente Rotterdam) & Anita Ham (De Haagse Hogeschool)

De particuliere opvang voor Oekraïners in Nederland is omvangrijk en biedt allerlei vormen van praktische ondersteuning, zoals hulp bij de registratie, het vinden van werk of een geschikte school voor de kinderen. Daarmee is de particuliere opvang een belangrijke vorm van opvang voor ontheemden, maar ook voor gemeenten, die vaak worstelen om voldoende opvangplekken te vinden. Particuliere opvang kent echter ook een keerzijde, waaronder het gebrek aan privacy en gevoelens van afhankelijkheid en eenzaamheid. Daar komt bij dat deze opvang deels buiten het zicht van de gemeente om plaatsvindt, waardoor Oekraïense ontheemden soms in een kwetsbare positie terechtkomen.

We gaan hierover in gesprek op basis van een korte presentatie van Petra Verheij over een recent uitgevoerd onderzoeksproject naar de POO in Rotterdam. In de workshop zullen diverse direct betrokkenen – waaronder gemeenten, maatschappelijke partners, gastgezinnen en Oekraïense ontheemden – reageren op de bevindingen en worden mogelijke oplossingen besproken.

Vragen die in de workshop aan de orde zullen komen zijn:

  • Is de particuliere opvang ook voor andere doelgroepen een mogelijke oplossing?
  • Hoe kunnen de keerzijden van de particuliere opvang worden ondervangen?
  • Hoe rekbaar is deze opvang als de oorlog nog lang duurt?

Workshop: Aan het werk

Gespreksleider: Ali Al-Jaberi
Met: Liesbeth van Amersfoort (UWV), Ivanna Kniazevych, Bart Dikkeschei (Heroyam)

Bijna de helft van de in Nederland verblijvende Oekraïense ontheemden werkt. Dat is vergeleken met asielzoekers en statushouders veel. Het werk dat zij doen is echter veelal laagbetaald en doordat mensen in de ‘wachtstand’ staan is er sprake van kapitaalvernietiging. Dat is niet goed voor mensen zelf, maar ook niet voor de arbeidsmarkt, waar grote tekorten zijn.
Tegelijkertijd moeten we er ook rekening mee houden dat mensen terug zullen gaan om hun land te helpen opbouwen.

Het doel van deze workshop is om de positie van Oekraïense ontheemden op de Nederlandse arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Daarnaast trachten wij een antwoord te vinden op de vraag welke bouwstenen er nodig zijn om de huidige arbeidspositie van Oekraïense ontheemden te verbeteren.

Vragen die centraal staan in deze workshop zijn:

  • Wat is er voor nodig om de situatie te verbeteren?
  • Wie zijn er aan zet?

Workshop: Verblijfsrecht van Oekraïense ontheemden

Gespreksleider(s): Myrthe Wijnkoop (Clingendael), Angelina van Kampen (VWN)
Met: Stichting Migratierecht Nederland

In deze workshop wordt een korte schets gegeven over het huidige juridische kader dat van toepassing is op Oekraïense ontheemden (in ieder geval tot 4-3-2024). Hierna komen uitdagingen, kansen en knelpunten die dit met zich meebrengt aan bod. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de wijze waarop de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland is geïmplementeerd.
Vervolgens wordt vooruitgekeken naar de verschillende verblijfsrechtelijke opties, waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van een verlenging van de toepassing van de Richtlijn tot 4 maart 2025.

Tijdens deze workshop staat de volgende vraag centraal:
Wat kan er ‘post-Richtlijn Tijdelijke Bescherming (TPD)’ gebeuren?

Workshop: Lessen uit het verleden: Verschillen en overeenkomsten met vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië

Gespreksleider: Marlou Schrover (LDE Centre Governance of Migration and Diversity)
Met: Massimo Jonker

In deze workshop zal er een vergelijking gemaakt worden tussen heden en verleden met een nadruk op de overeenkomsten tussen Joegoslaven met een TROO-status en Oekraïense ontheemden die zich momenteel in Nederland bevinden. Bij de ontheemden uit het voormalige Joegoslavië was de aanname dat het merendeel zou teruggaan zodra de oorlog voorbij was. Die verwachting kwam niet uit.
De vraag is hoe dat zal gaan met ontheemden uit de Oekraïne. Inzet is de voorspelbaarheid van migratie. In het verleden zijn vrijwel alle voorspellingen c.q. prognoses met betrekking tot migratie en terugkeer verkeerd gebleken. Tijdens deze workshop zullen we de (on-)voorspelbaarheid van migratie onder de loep nemen.

Binnen dit kader zullen de volgende vragen centraal staan:

  • Hoe kun je beleid maken in een situatie waarin voorspellen zou moeilijk is?
  • Wat kunnen wij leren van het verleden?

De Nationale Migratiedialoog wordt gehost door de gemeente Den Haag en vindt plaats in samenwerking met LDE Centre for Governance of Migration and Diversity.

Einde

Logo Gemeente DH en LDE
Beeld: ©Gemeente DH / LDE Centre Governance of Migration and Diversity

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.