Verkenning ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’

De adviesraad presenteerde  op 11 mei de verkenning aan Doekle Terpstra (voorzitter Commissie Werken in de Zorg) en ging over de bevindingen in gesprek met de deskundigen Zainab OsmanMonirha ShamsRoel GoffinRia Rozendaal en Pauline van Schie.

Klik door naar de tekst van de verkenning en bekijk de presentatie via het YouTube-kanaal van de Adviesraad Migratie (ACVZ)

Hoe kan arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorg worden gestimuleerd?

Er zijn grote personeelstekorten in de zorgsector, die naar verwachting zullen toenemen. Tegelijkertijd zijn er vele potentiële helpende handen voor de zorg in Nederland aanwezig, namelijk die van asielmigranten. Toch lukt het een groot deel van de asielmigranten maar niet om in Nederland aan werk te komen. Zelfs niet tijdens de huidige coronapandemie. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wil weten hoe de arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorg gestimuleerd kan worden.

Werksituatie met vrouw van niet-westerse komaf
Beeld: ©Onbekend

Asielmigrant kan beter worden gefaciliteerd

Wij hebben onderzocht wat de barrières en de kansen zijn voor asielmigranten om in de zorg aan de slag te gaan, hoe deze kunnen worden weggenomen en waar de kansen liggen om meer asielmigranten aan te trekken voor een baan in de zorg. Wij schetsen in onze verkenning een aantal oplossingsrichtingen die de arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorg kan verhogen. Ook publiceert de adviesraad een overzicht met cijfers over de arbeidsmarkt in de zorgsector en de arbeidsdeelname van migranten.

In gesprek met ervaringsdeskundigen over de verkenning

11 mei was de digitale presentatie van de verkenning en een rondetafelgesprek. Bekijk het via YouTube-kanaal van de Adviesraad Migratie (ACVZ)

Dagvoorzitter Sandra Rottenberg heette iedereen welkom.  Monique Kremer (voorzitter ACVZ)  lichtte de verkenning toe en daarna deelden enkele ervaringsdeskundigen hun ervaringen op hun weg van asielmigrant naar zorgverlener. Vervolgens reageerden enkele deskundigen op de verkenning en gingen de tafelgasten met elkaar in gesprek. 

• Doekle Terpstra, voorzitter van de Commissie Werken in de Zorg, nam de verkenning in ontvangst.

• Tafelgasten waren:

Zainab Osman, wijkverpleegkundige en tevens raadslid voor de PvdA in de gemeente Wijchen.

Monirha Shams, docent hbo V aan de Hogeschool Utrecht.

Roel Goffin, lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland, een zorginstelling die de grootste werkgever is van Limburg.

Ria Rozendaal, directeur MBO College Welzijn & Zorg MboRijnland.

Pauline van Schie, directeur Opvang & Begeleiding COA.

Presentatie van de verkenning bekijken?

Wilt u de presentatie bekijken?  Deze is te zien via het  YouTube-kanaal van de Adviesraad Migratie (ACVZ)

Vragen?

Heeft u vragen over deze verkenning? Neem dan contact op met de projectleider Christine Otten.

Verkenning en cijferoverzicht eerste publicaties binnen project ‘De bijdrage van migranten aan een weerbare en toekomstbestendige zorgsector’

De verkenning ‘Van asielzoeker tot zorgverlener’ en het cijferoverzicht ‘Migratie en de zorgsector’ zijn de eerste publicaties die vallen onder het project ‘De bijdrage van migranten aan een weerbare en toekomstbestendige zorgsector’. In dit project komt de arbeidsparticipatie in de zorgsector van migranten die al in Nederland wonen aan bod. Daarnaast is in het project aandacht voor de vraag of het wenselijk is om het arbeidsmigratiebeleid voor de zorgsector te wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden en op welke wijze dat dan zou moeten gebeuren.