Advies over het ontwerpbesluit evidente staatloosheid

De vier situaties die in het besluit evidente staatloosheid zijn opgenomen en waarin evidente staatloosheid wordt aangenomen, staan volgens de adviesraad in logisch verband met de in de toelichting geformuleerde uitgangspunten voor het aannemen van evidente staatloosheid.

Procedure

De Wet vaststellingsprocedure staatloosheid voorziet in een juridische procedure waarin staatloosheid kan worden vastgesteld. Een staatloze is iemand die door geen enkele staat krachtens diens wetgeving als onderdaan wordt beschouwd. Het besluit moet daarmee voorkomen dat in situaties waarin staatloosheid eenvoudig kan worden vastgesteld onnodig een juridische procedure moet worden doorlopen. Dit besluit omvat daarom een limitatief aantal situaties waarin door een bestuursorgaan kan worden aangenomen dat sprake is van evidente staatloosheid. Dit scheelt tijd en middelen van zowel de staatloze als van de overheid. 

Beoordeling

De adviesraad heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het conceptbesluit. In het besluit zijn vier situaties opgenomen waarin evidente staatloosheid wordt aangenomen. De raad is van mening dat deze vier situaties in logisch verband staan met de in de toelichting bij het besluit geformuleerde uitgangspunten voor het aannemen van evidente staatloosheid.

Vragen

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met David de Jong.