Een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid is nu nodig

Adviesraad migratie nam 16 mei 2022 deel aan Tweede Kamer rondetafelgesprek over arbeidsmigratie en schreef daarvoor een position paper.

Tweedekamerzetels

16 mei 2022 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over arbeidsmigratie. Dit gesprek diende ter voorbereiding op het commissiedebat over arbeidsmigratie op 19 mei 2022

Position paper

Monique Kremer, voorzitter van de migratieraad nam op verzoek van de Tweede Kamer deel aan het rondetafelgesprek.

Voor dit gesprek schreef de adviesraad een position paper ‘Een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid is nú nodig’. Daarin wordt de urgentie benadrukt voor een arbeidsmigratiebeleid dat is afgestemd op het functioneren van de arbeidsmarkt als geheel en niet uitsluitend op de vraag van werkgevers.

Gecombineerde aanpak nodig

Een gecombineerde aanpak is volgens de migratieraad nodig: arbeidsmigratie beter regelen dan nu én investeren in mensen die nu in Nederland wonen. Een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid houdt er daarnaast rekening mee dat een arbeidsmigrant meer doet dan werken alleen en geeft zich rekenschap van de verdere levensloop van de arbeidsmigrant en de gevolgen van de komst van de arbeidsmigrant voor de Nederlandse samenleving.

Parlement

- 16 juni 2021 Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn.

In de media

- 14 juni 2022  BNR rubriek ‘Werkverkenners’. Met Monique Kremer (voorzitter adviesraad migratie) in gesprek over de vraag of arbeidsmigranten het antwoord zijn op de personeelskrapte.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sonja Avontuur.