Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid

Zet in op brede welvaart als doel van toekomstige arbeidsmigratie stelt de ACVZ in deze verkenning. Zorg daarbij ook voor structureel advies aan de regering over arbeidsmigratie.

Welke kansen biedt arbeidsmigratie?

De kansen die arbeidsmigratie biedt voor de Nederlandse samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut. Met brede welvaart als centraal doel is het van groot belang dat de regering advies inwint over toekomstige arbeidsmigratie.

Alleen maar kijken naar de behoeften aan arbeidskrachten van werkgevers in het migratiebeleid is volgens de ACVZ niet toekomstbestendig. De brede welvaartsbenadering betekent, dat gekeken wordt welke kansen arbeidsmigratie van buiten de EU biedt voor de huidige en toekomstige samenleving. Een afweging dient te worden gemaakt van alle belangen die in het geding zijn: belangen van werkgevers, werknemers, migranten én de ontvangende samenleving.

Structureel advies over arbeidsmigratie aan kabinet

Er is in Nederland geen instantie die de regering over de mate en vorm van toekomstige arbeidsmigratie op structurele wijze adviseert. Het is van groot belang dat de regering dit soort advies krijgt. Nederland kan daarbij leren van Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en vooral van Canada.

Bij de keuze voor een adviesmodel moet het doel van arbeidsmigratie duidelijk zijn. Volgens de ACVZ is dit 'bijdragen aan brede welvaart’.

Pioniersrol

Bij advisering over arbeidsmigratie dienen sociale partners, onafhankelijke deskundigen, en overheden een rol te krijgen. Publieksparticipatie is daarbij ook cruciaal. Met brede welvaart als ijkpunt en burgerconsultatie als onderdeel van de advisering, kan Nederland internationaal gezien een pioniersrol gaan vervullen.

Parlement

-16 juni 2021 Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn.

In de media

- Overheid moet volgens Adviesraad Migratie toekomstbestendig arbeidsmigratiebeleid voeren. Nieuwsuur uitzending 29 september 2021

Vragen?

Heeft u vragen over deze verkenning? Neem contact op met Lambert Obermann of Sonja Avontuur.

English translation of this report

Als available: translation in English of this exploratory report