Inspiratiebundel over jongeren en hun toekomst

Veertien adviesraden hebben samengewerkt aan een inspiratiebundel met als thema: ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. De raden roepen de samenleving en de politiek op om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. 23 mei 2022 is de bundel aangeboden aan het kabinet.

Graphic jongerenbundel
Beeld: ©Onbekend

Veertien verschillende raden die regering en parlement adviseren hebben samengewerkt aan een inspiratiebundel met als thema: ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Het woord ‘zorgen’ staat daarin centraal. Zorgen over de toekomst, maar vooral ook zorgen voor een (mooie) toekomst. De adviesraden maken zich zorgen over de huidige en toekomstige jonge generaties (0 – 27 jaar) en hun toekomst. Die zorgen zijn tijdens de coronacrisis in veel gevallen alleen maar groter geworden. De adviesraden belichten deze zorgen vanuit verschillende invalshoeken over de domeinen waarop zij adviseren. Tegelijkertijd willen zij met deze bundel ook een positief geluid laten horen, door te enthousiasmeren en inspireren om met de toekomst én met jongeren aan de slag te gaan. De raden hebben daarvoor kinderen en jongeren met verschillende achtergronden betrokken bij de totstandkoming van de bundel.

Onbekend
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Foto: Dirk Hol

Op 23 mei 2022 werd de bundel gepresenteerd en gingen de adviesraden in gesprek met jongeren, beleidsmakers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de toekomst van jongeren. Klik hier voor meer informatie over de presentatie. Zie ook de spoken word van Amara van der Elst en het afsluitend lied van zangeres Moraya Lopez de Haan

Samenleven in de buurt

De adviesraad migratie sprak voor zijn bijdrage (pp. 22-31)  in deze bundel met vijf jongeren over hoe zij kijken naar het samenleven van mensen van verschillende afkomst in hun buurt en hoe zij hun eigen toekomst zien. We interviewden onder andere een Kinderburgemeester en een Kinderraadslid en vroegen hen waar een lid van het kabinet met migratie en samenleven in de portefeuille - zoals onze raad eerder bepleitte - aandacht voor zou moeten hebben. Samenleven tussen verschillende culturen in de buurt is volgens de jongeren niet zo moeilijk. Wel is alle hulp welkom bij het creëren van ontmoetingsplekken en bij het wegwijs maken van nieuwkomers met bijvoorbeeld een vluchtachtergrond. Dit voorkomt o.a. dat kinderen zich bezig moeten houden met allerlei ingewikkelde brieven.

Deelnemende organisaties

Behalve de adviesraad migratie hebben de volgende organisaties bijgedragen aan de totstandkoming van deze bundel: Sociaal-Economische Raad; Nederlandse Sportraad; Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Raad voor het Openbaar Bestuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Gezondheidsraad; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Raad voor Cultuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; College ICT-toetsing.

Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.

@SER_NL; @NLsportraad; @raadRVS; @DE_RSJ; @WRRDenktank; @Raad_ROB; @raadrli;  @Gezondheidsraad; @AdviesraadWTI; @RaadvoorCultuur; @dierenraad;

Vragen

Heeft u vragen over deze publicatie neem dan contact op met Christine Otten.