Op afstand horen. Podcast

In deze podcast een reflectie op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en in de rechtszaal.

Technologie en rechtsbescherming

Een rechter, een advocaat en een rechtspsycholoog gaan met elkaar in gesprek en laten het spanningsveld zien dat er bestaat tussen enerzijds technologische voortuitgang en anderzijds behoud van rechtsbescherming.

Met deze podcast Op afstand horen wil de adviesraad migratie meer zicht krijgen op het onderwerp digitalisering en rechtsbescherming in het migratiebeleid.

In deze aflevering wordt gereflecteerd op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en in de rechtszaal.

Horen op afstand
Beeld: ©Onbekend

Paul Iske in gesprek met rechter Steffie Van Lokven (op persoonlijke titel), advocate Igna Oomen en rechtspsychologe Tanja van Veldhuizen over voor- en nadelen van de inzet van deze technieken. Wat doet dit met het gevoel van procedurele rechtvaardigheid bij de asielzoeker en is onderzoek hiernaar gewenst?

Digitaal horen

In 2020 is – vooral door de coronamaatregelen – het gebruik van videoconferentie in asielzaken tot ontwikkeling gekomen. De rechtspraak en de IND hebben getracht de meest urgente zaken toch te behandelen, meestal door het houden van digitale zittingen of het horen van asielzoekers op afstand. Dat heeft geleid tot forse innovaties in met name de digitale communicatie, waaruit mogelijk lering kan worden getrokken voor de toekomst.

Programmalijn

In de programmalijn effectieve rechtsbescherming verkent de adviesraad met een serie commentaren welke eisen de belangrijke rechtsstatelijke beginselen, zoals  rechtsgelijkheid, evenredigheid en effectieve rechtsbescherming stellen aan wet- en regelgeving en de wijze van uitvoering hiervan. Achterliggende vraag is hoe de menselijke maat in het migratiebeleid centraler kan komen te staan? 

In combinatie met de podcast 'Op afstand horen' is ook een eerste commentaar verschenen getiteld 'Op afstand horen. Rechtsbescherming asielzoekers onder druk.' Daarin wordt ook verkend of er wel voldoende aandacht is voor de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering van het migratiebeleid.

Podcast

Luister hier naar de podcast op Spotify.

Vragen?

Heeft u vragen over de podcast of het commentaar? Neem dan contact op met   Huub Verbaten