Nationale Migratiedialoog

In 2021 bestaat de adviesraad 20 jaar en organiseerde op 18 november 2021 in Eindhoven de Eerste Nationale Migratiedialoog Dit gebeurde in samenwerking met een aantal universiteiten: Erasmus (LDE) , Radboud  (RUNOMI) en Maastricht (ROA) en de provincie Noord-Brabant.

Collage met beroepen die iets met migratie te maken hebben
Beeld: ©Onbekend

I.v.m. de coronamaatregelen is de bijeenkomst omgezet in een digitale dialoog.

Livestream gemist?

Klik op  videolink om de eerste Nationale Migratiedialoog te bekijken.

Migratie in de post-corona economie

Het centrale thema van deze eerste dialoog was ‘Migratie in de post-corona economie’.

Deelvragen die ter sprake kwamen waren o.a.: Blijft het business as usual voor de verhouding werkgever en arbeidsmigrant? Komt er een reset van de economie? Wat betekent dit voor de positie van arbeidsmigranten, expats en domestic workers?

Eindhoven is als locatie gekozen omdat Noord-Brabant met veel verschillende vormen van arbeidsmigratie (van seizoen werkers tot kenniswerkers) te maken heeft.

Tijdens de bijeenkomst werden foto's getoond van het projectExpats x Migrants

Programma

► Opening  door Monique Kremer  (ACVZ)  en  Esther van Rijswijk  (moderator)

►Videoboodschap Ankie Broekers-Knol (demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid),

► Eerste tafelgesprek van Esther van Rijswijk met Natalia Robledo Contreras (voormalig woordvoerder FNV werkgroep migrant domestic workers), Kornélia Anna Kerti (onderzoekster Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) en Kavitha Varathan CEO Expat Spouses Initiative.

► Bijdrage van Dilip Ratha (hoofdeconoom Wereldbank),

► Presentatie van Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht).

►Tweede tafelronde waarin de moderator in gesprek ging met Petra Bolster-Damen (lid DB FNV, werknemerslid SER), Jurriën Koops (directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen), Kris de Prins (directeur Holland Expat Center South) en Bart-Jan ter Heerdt (directeur Migratiebeleid ministerie JenV)

►Afsluiting door Monique Kremer  (ACVZ) 

Nadere info kunt u verkrijgen via het secretariaat van de ACVZ. 

h.m.s.braat-naber@acvz.minjenv.nl   070-370 43 00

Logo's Maastricht en Radboud Universiteit, LDE en provincie NB