Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid

Verkenning met modellen voor advisering over arbeidsmigratie. Brede welvaart is daarbij centrale doel van toekomstige arbeidsmigratie. 

Wordcloud Brede Welvaart
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Zet in op brede welvaart als doel van toekomstige arbeidsmigratie

De migratieraad stelt dat Nederland vanuit de brede welvaartsbenadering moet kijken welke kansen arbeidsmigratie van buiten de EU biedt voor de huidige en toekomstige samenleving. Daarbij moeten alle belangen worden afgewogen. Van werkgevers, werknemers, migranten én de ontvangende samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen over deze verkenning neem dan contact op met Lambert Obermann.