Wetsadvies wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het arrest Tjebbes

Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, vraagt de adviescommissie zich onder meer af, of verlies van rechtswege van de Nederlandse nationaliteit, gehandhaafd dient te worden in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN).

Aanbevelingen

- De adviescommissie neemt kennis van het nieuwe optierecht dat in de RWN wordt toegevoegd. Met dit optierecht kan een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht, herkrijgen.

- Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, vraagt de adviescommissie zich af, of verlies van rechtswege van de Nederlandse nationaliteit, gehandhaafd dient te worden in de RWN.

- De IND-werkinstructie met betrekking tot de evenredigheidstoets moet volgens de ACVZ een niet-limitatieve opsomming opnemen van omstandigheden die relevant zijn voor de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel.

- De adviescommissie stelt verder voor om in de begroting van het ministerie van JenV de verwachte eenmalige kosten voor de behandeling van optieverklaringen te reserveren.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit wetsadvies?
Neem dan contact op met David de Jong of Huub Verbaten.