Perscontact

Voor perscommunicatie:

Beeld: ©Adviesraad Migratie

Over de Adviesraad Migratie (ACVZ)

De Adviesraad Migratie (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege ingesteld bij wet en adviseert regering en parlement in brede zin over migratie. De advies- en kennisproducten gaan over wetgeving, beleid en strategie.  

De Adviesraad Migratie heeft geen politieke agenda en baseert aanbevelingen zoveel mogelijk op onderzoek. Dit uitgangspunt betekent dat de raad in principe geen standpunt inneemt in het publieke debat, zonder dat kan worden teruggegrepen op een door haar uitgebracht advies. De raad kan wel publiekelijk zijn argumenten toelichten, ontwikkelingen in lopende discussies duiden dan wel de inhoud van wetgeving of beleid en de gevolgen daarvan. Ook kan de raad het publieke debat faciliteren zonder dat daar per se een advies aan ten grondslag hoeft te liggen. De raad kan ook als neutrale partij het niet-publieke debat faciliteren door verschillende actoren betrokken bij, of geraakt door, het migratiebeleid bijeen te brengen voor discussie of overleg.