Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - december 2023

Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Bekijk de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Verkenning: 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige demografische uitdagingen te verlichten. Daarbij is de optie van meer arbeidsmigratie afgezet tegen andere opties om de beroepsbevolking te vergroten zoals verdere verhoging van de AOW-leeftijd en een hogere arbeidsparticipatie. Toegevoegd expert Paul de Beer schreef de verkenning.

Meer arbeidsmigratie is geen oplossing voor alle demografische en economische uitdagingen ten gevolge van vergrijzing, maar kan wel een nuttige bijdrage leveren door deze te verzachten.

De personeelstekorten, die mede ontstaan door vergrijzing, kunnen in bepaalde sectoren worden verminderd door selectieve arbeidsmigratie. In ieder geval in de periode 2030-2040, wanneer de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt. De stijging van de ‘grijze druk’ (de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden) zet de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk. Meer arbeidsmigratie kan dit temperen, maar zeker niet oplossen.
De voorziene verhoging van de AOW-leeftijd naar 69 jaar rond 2050 zou een vergelijkbaar effect hebben op de grijze druk als de jaarlijkse komst van 50.000 extra arbeidsmigranten.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de verkenning 'Arbeidsmigratie: oplossing voor economie en demografie?' van de Adviesraad Migratie.

Verkenning: Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?'

Twee ouderen staan aan de rivier
Beeld: ©Rijksoverheid / Gerda Hanemaaier

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.