Behandeling spreidingswet door Eerste Kamer - eerdere adviezen Adviesraad Migratie

Op 15 en 16 januari behandelt de Eerste Kamer de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (spreidingswet). Het wetsvoorstel werd op 10 oktober 2023 na aanpassing door de Tweede Kamer aangenomen.

De spreidingswet is nodig om de opvang van asielzoekers evenwichtiger over gemeenten te verdelen. Zo kan een solidair en duurzaam opvangstelsel ontstaan, waarmee (crisis)noodopvang zo veel mogelijk wordt voorkomen en de opvang een reguliere gedecentraliseerde taak van gemeenten wordt.

De noodzaak om de asielopvang te verbeteren is onverminderd groot. De voortdurende crisisaanpak gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang en bezorgt asielzoekers een valse start. De huidige vorm van asielopvang zet ook het maatschappelijke en politieke draagvlak constant onder druk. Een goed uitvoerbare spreidingswet is in het belang van asielzoekers, gemeenten en onze samenleving als geheel.

Zie onze eerdere adviezen over het wetsvoorstel, het besluit en de regeling, onze oproep voor een werkbare en goed uitvoerbare wet, ons position paper voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer en de inbreng van onze voorzitter Monique Kremer tijdens de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer.