Aankondiging Nationale Migratiedialoog 2023

De adviesraad organiseert op 5 juli in Den Haag zijn tweede Nationale Migratiedialoog met als hoofdthema de situatie van ontheemde Oekraïners in Nederland. We willen in deze bijeenkomst ingaan op de lokale opgaven die er ten aanzien van de Oekraïners in Nederland liggen en deze opgaven in samenhang bekijken met de nationale en Europese invulling daarvan.

In aansluiting op onze eerdere signalering ' Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne’ willen we tijdens deze dialoog antwoorden proberen te vinden op vragen zoals: Wat als we geen toekomstperspectief bieden voor deze groep? Wat heeft dit voor consequenties voor hen en de Nederlandse samenleving op korte en langere termijn? Maar ook willen we kijken welke lessen we uit de opvang van Oekraïense ontheemden kunnen trekken voor andere asielzoekers en vluchtelingen.

Parallel aan de migratiedialoog brengen we een tweede signalering uit die ingaat op de noodzaak van het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor ontheemde Oekraïners in Nederland. Aan de hand van enkele subthema’s die in deze signalering ter sprake komen, zullen we deze dag een aantal workshops organiseren. De deelthema’s worden daarin verder uitgediept samen met merendeels genodigden vertegenwoordigers van politiek, bestuur, wetenschap, bedrijfsleven, werknemers en burgers. Onderwerpen die de revue zullen passeren gaan over Wonen (particulier opvang)Werk en arbeidsmarktIntegratie en sociale inbedding, maar ook Zorg en Rechtsbescherming.

Meer informatie volgt op website, nieuwsbrief en socials.

Dit evenement wordt gehost door de Gemeente Den Haag.