Laat luchtvaartmaatschappij bij beroep op asiel verplicht IND consulteren

Passagiers zonder juiste reisdocumenten moeten door een vervoerder worden geweigerd. Indien de geweigerde passagier stelt dat zijn leven in direct gevaar is en de vervoerder wil de passagier toch vervoeren, dan kan de vervoerder de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) consulteren. In de praktijk gebeurt dat niet. Maak bij beroep op asiel de consultatie van de IND verplicht voor vervoerders.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert in het rapport ‘Vervoerdersverplichtingen’ om consultatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verplicht te maken voor vervoerders indien een geweigerde passagier zich op internationale beschermingsgronden beroept.

Nu geen verplicht vervoer bij beroep op asiel

Wanneer het vervoer van een passagier wordt geweigerd, voorkom je met vervoerdersverplichtingen dat een passagier zonder de juiste documenten, de Schengen-buitengrens bereikt. Hierdoor dragen de vervoerdersverplichtingen feitelijk bij aan een effectievere uitvoering van de immigratiecontrole. Ook wanneer een passagier wiens vervoer is geweigerd zich beroept op asielmotieven, is de vervoerder nu niet verplicht deze passagier te vervoeren.

IND wordt in praktijk niet geconsulteerd

Een geweigerde passagier kan een beroep doen op asiel. Wanneer een vervoerder deze passagier toch overweegt te vervoeren, bestaat er de mogelijkheid om de zaak ter consultatie voor te leggen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Uit onderzoek van de ACVZ blijkt dat van deze mogelijkheid in de praktijk geen gebruik wordt gemaakt. Er bestaat voor vervoerders geen verplichting om de IND te consulteren. Bovendien zijn er indicaties dat grondpersoneel niet in staat is om een beroep op asielmotieven te onderkennen.

Maak consultatie IND verplicht

De ACVZ beveelt aan om de procedure in de Vreemdelingencirculaire te schrappen. Wanneer een passagier geen of onjuiste documenten bezit en stelt dat zijn leven in gevaar is, zouden vervoerders dit verplicht aan de IND moeten voorleggen. Dat stelt de ACVZ in haar advies ‘Vervoerdersverplichtingen’.

Lees het advies Vervoerdersverplichtingen

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met David de Jong of Laura Kok.