Consultatie

De Adviesraad Migratie staat open voor ideeën en suggesties van deskundigen en overige geinteresseerden die zich bezig houden met het brede onderwerp van migratie en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. 

De raad start in 2024 weer met consultatiebijeenkomsten om ons werkprogramma op koers te houden. 
Zo willen wij (samen) komen we tot een realistisch en robuust migratiebeleid.

Suggesties en ideeën

Heeft u een suggestie voor een onderzoeks- of adviesthema waarvan u vindt dat de adviesraad daar aandacht aan zou moeten besteden? Een onderwerp dat mogelijk binnen de programmalijnen valt die de adviesraad heeft opgesteld? Of bent u onderzoeker en bezig met een onderzoek omtrent migratie?

We komen graag met u in contact. Neem contact op met Laura Kok om kennis te delen en ideeën uit te wisselen.  

Drie mensen in gesprek aan een tafel, één luister ingespannen
Beeld: ©Rijksoverheid / Bas Kijzers

Visie en missie

Als Adviesraad Migratie dragen we bij aan een realistisch en robuust migratiebeleid. Een migratiebeleid dat samenhangt met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (arbeidsmarkt, zorg etc.) zowel in Nederland als daarbuiten.

Om de kwaliteit van het migratiebeleid verder te verbeteren geven wij gevraagd en op eigen initiatief advies aan het kabinet en parlement.

Vanuit onze onafhankelijkheid combineren wij wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit Nederland en Europa. We kijken daarbij naar zowel kansen en risico’s van migratie en hebben oog voor lange termijn ontwikkelingen.